Учебно-методический отдел

Сотрудники

Бисултанова Севда Бойгахаевна
Специалист по учебно-методической работе
Даулакова Эмила Ярагиевна
Специалист по учебно-методической работе
Дацаев Руслан Магомедович
Документовед 1-й категории
Джомолуева Зара Магомедовна
Специалист по учебно-методической работе
Евсултанова Мадина Борисовна
Специалист по учебно-методической работе
Ражапова Макка Хасмагомедовна
Специалист по учебно-методической работе
Расуева Фатима Билалаевна
Специалист по учебно-методической работе, специалист по учебно-методической работе
Хадукаева Айшат Исаевна
Специалист по учебно-методической работе

raiting