Учебно-методический отдел

Сотрудники

Дацаев Руслан Магомедович
Документовед 1-й категории
Джомолуева Зара Магомедовна
Специалист по учебно-методической работе
Евсултанова Мадина Борисовна
Специалист по учебно-методической работе
Ражапова Макка Хасмагомедовна
Специалист по учебно-методической работе

raiting