Учебный отдел

Сотрудники

Баташева Мадина Вахаевна
Специалист по учебно-методической работе
Гуциева Петимат Майрбековна
Ведущий документовед